دیوید کاپرفیلد

دیوید کاپرفیلد

'How much?' asked Mi...
ساعت ۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳۱ 
David Copperfield'How much?' asked Miss Betsey. 'A hundred and five pounds a year,' said my mother. 'He might have done worse,' said my aunt.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
'چقدر است؟' خواسته دوشیزه Betsey.

'صد و پنج پوند پول خرد سال ، گفت : مادرم.

'او ممکن است که انجام داده بدتر ،' گفت : عمه ام.

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم