دیوید کاپرفیلد

دیوید کاپرفیلد

'David had bought an...
ساعت ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳۱ 
THE WORKS OF CHARLES DICKENS - DAVID COPPERFIELD VOL. I'David had bought an annuity for himself with his money, I know,' said she, by and by. 'What did he do for you?'
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
'دیوید مقرری سالیانه برای خود با پول خود خریده بود ، من می دانم ،'
گفت که او ، توسط و. 'چه او برای شما انجام دهد؟'

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم