دیوید کاپرفیلد

دیوید کاپرفیلد

'Well, well!' said M...
ساعت ۸:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳٠ 
The Personal History of David Copperfield'Well, well!' said Miss Betsey. -'I kept my housekeeping-book regularly, and balanced it with Mr. Copperfield every night,' cried my mother in another burst of distress, and breaking down again.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
'خوب ، خوب!' گفت : دوشیزه Betsey.

-- 'من حفظ من کتاب خانه داری به طور منظم ، و با آقای متعادل
کاپرفیلد هر شب ، 'مادر من در یکی دیگر از پشت سر هم گریه
پریشانی ، تجزیه و دوباره.

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم