دیوید کاپرفیلد

دیوید کاپرفیلد

'Not much, I fear,' ...
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳٠ 
The Personal History and Experience of David Copperfield the Younger'Not much, I fear,' returned my mother. 'Not so much as I could wish. But Mr. Copperfield was teaching me -'
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
'نه چندان ، من از ترس ،' بازگشت و مادرم. 'نه زیاد که من می تواند
آرزو. اما آقای کاپرفیلد شد من تدریس -- '

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم