دیوید کاپرفیلد

دیوید کاپرفیلد

'I beg your pardon, ...
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٩ 
Works: The Personal History Of David Copperfield: Vol. II.'I beg your pardon, ma'am,' faltered my mother. 'About keeping house, for instance,' said Miss Betsey.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
'عفو ، ma'am شما را داشته باشم خواهش ،' شک و تردید عمل مادرم.

در مورد نگه داشتن خانه ، به عنوان مثال ، 'گفت : دوشیزه Betsey.

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم