دیوید کاپرفیلد

دیوید کاپرفیلد

'You were speaking a...
ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۱ 
Lectures : David Copperfield ; A Christmas Carol : Bilingual edition in French and English (French Edition)'You were speaking about its being a girl,' said Miss Betsey. 'I have no doubt it will be a girl. I have a presentiment that it must be a girl. Now child, from the moment of the birth of this girl -'
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
'شما درباره اینکه دختر آن صحبت شد ، گفت دوشیزه Betsey. 'من
هیچ تردیدی نداشته باشید که یک دختر خواهد شد. من احساس وقوع امری است که آن را
باید یک دختر. در حال حاضر فرزند ، از لحظه تولد این
دختر -- '


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم