دیوید کاپرفیلد

دیوید کاپرفیلد

'I am all in a tremb...
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٠ 
DAVID COPPERFIELD'I am all in a tremble,' faltered my mother. 'I don't know what's the matter. I shall die, I am sure!'
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
'من در تمام رعشه ،' شک و تردید عمل مادرم. 'من نمی دانم چه خبر است
ماده. خواهم مرد ، من مطمئن هستم! '