دیوید کاپرفیلد

دیوید کاپرفیلد

'Well?' said Miss Be...
ساعت ٩:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٠ 
David Copperfield'Well?' said Miss Betsey, coming back to her chair, as if she had only been taking a casual look at the prospect; 'and when do you expect -'
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
خوبی؟ ' گفت : دوشیزه Betsey ، بازگشت به آینده صندلی خود را ، تا اگر او بود
فقط مصرف شده است گاه به گاه نگاهی در چشم انداز ؛ 'و هنگامی که شما در
انتظار -- '