دیوید کاپرفیلد

دیوید کاپرفیلد

When she came to her...
ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٩ 
The personal history of David CopperfieldWhen she came to herself, or when Miss Betsey had restored her, whichever it was, she found the latter standing at the window. The twilight was by this time shading down into darkness; and dimly as they saw each other, they could not have done that without the aid of the fire.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
وقتی که او به خودش آمد ، و یا وقتی دوشیزه Betsey خود را ترمیم کرده بود ،
هر کدام که بود ، او در بر داشت ایستاده دومی در پنجره.
گرگ و میش بود که این زمان سایه تاریکی به پایین و به عنوان dimly
آنها همدیگر ، آنها نمی توانست انجام داده است که بدون کمک
از آتش است.