دیوید کاپرفیلد

دیوید کاپرفیلد

My mother answered s...
ساعت ٢:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٦ 
My mother answered she had had that pleasure. And she had a disagreeable consciousness of not appearing to imply that it had been an overpowering pleasure.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
مادرم که او پاسخ داده بود لذت بود. و او بود
آگاهی از ظاهر ناپسند نیست که این مفهوم را میرسانند که آن را به حال
لذت overpowering شده است.


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم