دیوید کاپرفیلد

دیوید کاپرفیلد

She gave my mother s...
ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٥ 
She gave my mother such a turn, that I have always been convinced I am indebted to Miss Betsey for having been born on a Friday.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
او داد مادر من چنان نوبه خود ، که من همیشه متقاعد شده است
من به دوشیزه Betsey بدهکار هستم برای داشتن یک جمعه متولد شده است.


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم