دیوید کاپرفیلد

دیوید کاپرفیلد

This argument had so...
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٠ 
This argument had some share in quieting my mother, though her increasing indisposition had a larger one. There was an interval of silence, only broken by Miss Betsey's occasionally ejaculating 'Ha!' as she sat with her feet upon the fender.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
این بحث برخی از سهم در quieting مادرم بود ، اگر چه او
افزایش سقم یک بزرگتر بود. بود فاصله وجود دارد.
سکوت ، تنها توسط دوشیزه Betsey 'sگهگاه ejaculating شکسته
'ولز' تا او را با پاهای خود را بر سپر نشسته.