دیوید کاپرفیلد

دیوید کاپرفیلد

'I was nursery-gover...
ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٧ 
David Copperfield (Oxford World's Classics)'And a governess?' 'I was nursery-governess in a family where Mr. Copperfield came to visit. Mr. Copperfield was very kind to me, and took a great deal of notice of me, and paid me a good deal of attention, and at last proposed to me. And I accepted him. And so we were married,' said my mother simply.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
و حاکم؟ '

'من بود بچههای کمتر از پنج حاکم در یک خانواده که در آن آقای کاپرفیلد آمد
مراجعه کنید. آقای کاپرفیلد بسیار مهربان بود به من ، و در زمان معامله بزرگ
از اطلاع از وجود من ، و پرداخت به من برخورد خوبی از توجه ، و در آخرین
پیشنهاد به من. و من او را پذیرفت. و بنابراین ، ما آنجا خواهیم بود ازدواج کرده ، گفت :
مادرم به سادگی.